Khánh thành sân cỏ đạt chuẩn (Năm 2012)

Khánh thành sân cỏ đạt chuẩn