Hình ảnh An Cựu City từ trên cao

Hình ảnh toàn cảnh khu đô thị An Cựu được chụp từ trên cao bằng flycam vào năm 2019.